תרגול SPSS

/תרגול SPSS
תרגול SPSS2018-01-16T11:09:56+02:00

כאן תוכל למצוא תרגילים במתכונת מבחן רב ברירה לנושאים השונים בתוכנת ה-SPSS.

ניתן לבחור 3-5 נושאים לכל מבחן מרשימת הנושאים האפשריים. כל מבחן מורכב מ 6-10 שאלות (בבחירה אקראית של המערכת) מתוך הנושאים השונים שבחרת

בסיום המבחן תקבל את רשימת השאלות בהן טעית ואת התשובות הנכונות לכל שאלה.

הסבר נוסף ניתן למצוא ב – “איך זה עובד – תרגול spss” או בסרטון ההדרכה להזמנת תרגול spss. במקרים בהם אינך מצליח/ה לפתוח ולעשות שימוש בקובץ, עקב בעיות בהבדלים בין הגרסאות או מכל סיבה אחרת, יש לפתוח את המדריך לפתרון תקלת צפייה בקובץ הנתונים.

עלות תרגול אחד למי שאינו מנוי באתר: 19.80 ש”ח. בנוסף למבחן התרגול, ניתן לרכוש סרטון הדרכה באותם נושאים עליהם אתה נבחן מתוך דף לימוד SPSS. בהצלחה!!!

למנויים גישה חופשית לשיעורים ותרגילים למשך ארבעה חודשים.

מעבר להזמנת תרגול